Izlaganje na sajmovima

Pegasus je prisutan svake godina na najvećem sajmu u zemlji, kao i na drugim važnim izložžbenim manifestacijama i sajmovima van zemlje.